AkademikPort - Üyelik ve kullanım sözleşmesi

Lütfen, www.akademikport.com’u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.akademikport.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.www.akademikport.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.akademikport.com ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.akademikport.com üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE' ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Üyenin/Kullanıcının, www.akademikport.com kampanyalarının, www.akademikport.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, www.akademikport.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.akademikport.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.akademikport.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.akademikport.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2.İçerik Kullanımı

2.a. www.akademikport.com da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.akademikport.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya www.akademikport.com’un izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı www.akademikport.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. www.akademikport.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.Sorumluluklar

3.a. www.akademikport.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.b. www.akademikport.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.akademikport.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Üye, www.akademikport.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.akademikport.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.akademikport.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, www.akademikport.comtarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin www.akademikport.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.akademikport.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. www.akademikport.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve www.akademikport.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden www.akademikport.com sorumlu tutulamaz.

3.g. Üye, www.akademikport.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından www.akademikport.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. www.akademikport.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.akademikport.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.l. www.akademikport.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz.ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle www.akademikport.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, www.akademikport.com, ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.

4. www.akademikport.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. www.akademikport.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

Üyenin www.akademikport.comsitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.akademikport.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. www.akademikport.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.akademikport.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. www.akademikport.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.akademikport.com ‘da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.akademikport.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.akademikport.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın www.akademikport.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.akademikport.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, www.akademikport.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için,www.akademikport.com ‘a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. www.akademikport.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip www.akademikport.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. www.akademikport.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin www.akademikport.com’a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine www.akademikport.com’un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın www.akademikport.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.AkademikPort
Üye Ol
E-Kitap
Hoşgeldin.
Sende artık bu dersi alan 28504 kişiden birisin. Hemen aşağıda ders içeriğini bulabilirsin. Ders akışına göre dersi sırayla takip edebilir ya da ilgini çeken kısma direk geçebilirsin.

Sosyal Medyada Paylaşın


ABBAS V1 3D Yazıcı
DERSİN AKIŞI
Genel Açıklama
1
Malzeme Listesi
2
Şase Kurulumu
3
Elektronik Bağlantıların Yapılması
4
Yazılım Eklenmesi
5
Dilimleme Programı Kullanımı(Repetier)
6
Örnek 3D Çıktıları(ABBAS)
7
Çekiliş Videosu
8
Kaynak
9
Tümünü gör
MALZEME LİSTESİ
Maalesef bir malzeme listesi bulunamadı
:(
Genel Açıklama

Üç boyutlu baskı sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde PLA ve ABS adı verilen sert plastiklerdir. Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç boyutlu yazıcılar vardır. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır.

 

Üç boyutlu yazıcılar büyük oranda kendi parçalarını basabilir. Elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından basılabilir. Günümüzdeki geleneksel 3D yazıcıların büyük kısmı ilk düşük maliyetli yazıcılardan olan açık kaynak olan RepRap projesini baz almıştır. RepRap projesi açık kaynak 3D yazıcılarda devrim niteliği taşımaktadır ve günümüzde 3D yazıcıların yaygınlaşmasında büyük bir öneme sahiptir. ABBAS V1 3D Yazıcı Prusa İ3 tabanlı yerli tasarım olarak geliştirilmiştir. 

                                               

ABBAS V1 3D Yazıcı yaparken sahip olmanız gereken malzemeler dersimizde belirtilmiştir. Mekanik, elektronik ve yazılım kısımlarının ayrı ayrı anlatıldığı bu eğitimimizde stabil kullanım için ip uçlarına yer verilmiş ve kullanıcılar tarafından alınan örnek çıktılar sergilenmiştir. Eğitim sayesinde hızlı ve ucuz bir şekilde kendi üç boyutlu yazıcınızı yapabilecek, keyifli üç boyutlu baskılar alabileceksiniz.Malzeme Listesi

Şase Malzemeleri

20×20 Sigma profil 39cm 2 adet

20×20 Sigma profil 35cm 2 adet

20×20 Sigma profil 32cm 3 adet

M8mm İndiksiyonlu mil 42cm 4 adet (M: Metrik)

M8 İndüksiyonlu mil 37 cm 2 adet

M5 Gijon 33cm 2 adet (Gijon: Dişli mil)

M6x40 Alyan civata 6 adet

M6 Pul 6 adet

M4x10 Alyan civata 32 adet

M4x40 Alyan civata 2 adet

M4 Tırtıklı somun 32 adet

M4 Somun 4 adet

M4 Pul 32 adet

M3x40 Havşa civata 8 adet

M3x25 Havşa civata 5 adet

M3x20 Havşa civata da 1 adet

M3x10 Havşa civata 3 adet

M3x35 Alyan civata 2 adet

M3x25 Alyan civata 8 adet

M3x12 Alyan civata 6 adet

M3x10 Alyan civata 8 adet

M3 Fiberli somun 40 adet

M3 Pul 42 adet

 

Hareket Elemanları

Kasnak GT2, 16 diş,  2 adet

Kayış GT2, 2 metrea

Esnek kaprin M5, 2 adet

Stepper motor (Nema 17) 5 adet

Lineer rulman sc modeli M8, 2 adet veya 4 adet

Lineer rulman lm modeli M8, 7 adet

MK8 Dişli 1 adet

 

Elektronik Malzemeler

Endstop 3 adet 

Power supply 12V 15A veya 20A

Mk3 Isıtıcı Tahta veya normal bir plaka

Arduino Mega 2560

Motor sürücü A4988 5 Adet

Ramps 1.4

Extruder

Nema17 Motor 5 adet

SD Kart

Bağlantı Parçaları

3 Boyutlu yazıcı ile basılan ABBAS V1 bağlantı parçaları(Thingverse Bağlantısı İçin)Şase Kurulumu

Şase kurulumuna başlamadan önce üç boyutlu bağlantı parçalarının hepsine sahip olduğunuzdan emin olun.

İlk olarak 32 cm uzunluğunda olan profilleri iki ucundan 10 mm uzak olacak şekilde matkabın M6 ucu ile deliyoruz.

20150530_003117

Sonrasında 39 cm olan profilin iki ucunu ve 35 cm olan profilin tek ucunu ortasındaki kare yere 6'lık klavuz ile diş açıyoruz. Dişide açtıktan sonra profileri M6x40 lık civata ile birleştirebiliriz. Tırtıklı somun ve M4x10 luk civatalar ile aşağıda gösterilen bağlantıları kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

 20150530_144916

Z yönü profili yerleştirirken 3 boyutlu yazıcı parçası arka tarafa 6 cm uzaklıkta olacak. 

20150530_161151

Bu aşamada güç kaynağının ana kablolamasını yapabilirsiniz. Aşağıdaki görselde güç kaynağı vidalama yerlerini kullanaraktan şasenin sol arka tarafına montajlanmış fakat dilerseniz güç kaynağını harici olarak kullanabilir yada 12 voltluk üç girişli adaptör bağlantısı gibi bağlantılarla güç verebilirsiniz.

20150602_151242Elektronik Bağlantıların Yapılması

Bu aşamada elektronik bağlantıları yapıyoruz. 5 adet Nema17 step motorumuz, Arduino Mega, Ramps1.4 ve 4 adet A4988 motor sürücümüz var. Motor sürücümüzün  motorlardan 1 adet az olmasının sebebi Z eksenine kullanılan 2 motoru 1 motor sürücü ile kontrol edecek olmamız. 

 

600px-Rampswire14.svg

Bağlantılarımızı yukarıdaki görselde gösterildiği gibi yapıyoruz. Abbas RepRap sitesi içindeki Prusa i3 baz alınarak yapıldığı için oradaki açıklamaları da inceleyebilirsiniz. Bu aşamada özellikle adaptör bağlantınızın ve motor sürücülerinizin yönlerinin şematiğe göre doğru bağlı olduğundan emin olun. Aksi halde sürücülere ve mikrodenetleyici karta zarar verebilir, maddi hasara yol açabilirsiniz. 

2

ABBAS V1 3D Yazıcı'nın ısıtmasız modellerine PLA filament kullanılıyor. PLA'nın zemine iyi bir şekilde yapışması için tablayı pleksiglas tercih etmeniz tavsiye edilir. Tablaları ben 5mm’lik pleksiglastan yapmanız vidalama sırasında esnemeyi en aza indirecektir. Tablaların tasarımlarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yazılım Eklenmesi

Bu bölümde Marlin Firmware’in açık kaynaklı paylaşmış olduğu kodu Arduino Mega mikrodenetleyici kartına yükleyerek yazılım eklemesini göreceğiz. Arduino kodunu bu bağlantıdan sağ sütunda yer alan "Download ZIP" alanına tıklayarak .rar dosyası içerisinde indirebilirsiniz. Arduino IDE'sini kullanarak kodu ekleyeceğiz.Arduino programlamayı bilmiyorsanız "AkademikPort Arduino Başlangıç Projeleri" kitabımızı indirebilirsiniz. İndirme sayfasına gitmek için Arduino yazısına tıklamanız yeterli. Kodu çalıştırdığımızda birçok sekmeden oluştuğunu göreceksiniz.

 MakerWare-9.7.2015-002627

Yeni başlayanlar için bu sekmelerden sadece Configuration.h sekmesi bizi ilgilendiriyor. Şimdi ABBAS V1 3D Yazıcı ayarları için bu dosyanın içerisinde yapacağımız değişikliklere bakalım.

Configuration dosyası içinde bizi ilk #define BAUDRATE 250000 yazılı satır karşılıyor burada frekans’ı belirliyoruz. Bu frekans yazıcımızı çalıştırırkenki frekansımızla aynı olmalı. Sıradaki değişiklik ise #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER yazısını içeren satır. Bu satırda hangi kartı kullandığımızı belirtiyoruz. Arduino mega ve Ramps 1.4 kullandığımız için BOARD_ULTIMAKER yazan yeri silip 33 yazıyoruz. 33 Sayısı kullandığımız kartlar için tanımlanmış bir değerdir.

Sonrasında sıcaklık tanımlamalarına geliyoruz. Burada önemli olan sıcaklık ölçerimizi doğru tanımlamak E3D’nin sıcaklık ölçeri 5 numarasına tanımlanmış olduğu için #define TEMP_SENSOR_0 -1 yazan yerdeki -1′i 5 yapıyoruz birden fazla extruderımız ve ısıtıcı yatağımız olmadığı için diğerlerini 0 yapıyoruz. İlerleyen satırlar da minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini belirliyorsunuz. Minimum olarak 1 Maksimum olarak ise 250 değerlerini girdik.

Şimdi ise mekanik ayarlardayız. #define INVERT_X_DIR true diye başlayan satırlarda motorumuzun yönünü tersliyoruz. Eğer motorumuz başlangıç konumuna git dediğimizde ters tarafa gidiyorsa “true” yazan yere “false” yazarak motorun yönünü tersine çeviriyoruz. Bu ayarı motorları çalıştırarak ayarlamanız daha kolay olur. İlk denemede eliniz Endstop’un üzerinde olsun. Olur da ters tarafa giderse kendiniz Endstop'a basıp durdurursunuz. Kodun biraz daha ilerisinde başlangıç konumundan her eksen için ne kadar uzaklaşabileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz.

#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 50*60, 0} satırı ile başlayan ve ardından devam eden 3 satır hereket adımlarımızı belirleyeceğimiz yerdir. Değerlerin ilki x sonraki y diğeri z ve sonuncusu extruder motoru içindir. Burada hiçbir değişiklik yapmadan kodumuzu Arduino Mega’nın içine atalım. ve printerımızı çalıştıralım. Kodu arduinonun içine atarken iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi doğru board seçimi ikincisi ise port s

 Arduino-board-choice2

Kartınızı bilgisayara ilk kez bağlıyorsanız driver kurulumu yapmanız gerekebilir bu bilgilere yukarıda paylaştığımız e-kitabımızdan kolayca ulaşabilirsiniz. Aygıt yöneticisinden Arduino kartınızın portunu öğrenebilirsiniz. Bu işlem bir defa gerçekleştirilir ve yazıcımıza kod atılmış olur.Dilimleme Programı Kullanımı(Repetier)

ABBAS V1 3D Yazıcı'mızı yönetmek için Repetier programını kullanıcağız. Programı indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Programın ücretli ve ücretsiz sürümü bulunmaktadır.

3

Resimde görmüş olduğunuz kutu ve yuvarlak içine alınmış yerler bizim için önemli. Bu yerler bağlantı kurmanıza bir diğeri boundrate’inizi ayarlamanızı sağlar, değer 250000'dür. Diğerleri ise motorlarınızı başlangıç konumuna götürmenize yarar. Motorlara hareket vermeden önce eliniz end switch’lerde olsun ve sonrasında bir ekseni başlangıç konumuna göndermeye basın. Yanlış tarafa giden eksenin kod içinde false ise true, true ise false’a çevirin. Sonrasında ise yazıcımız söylenen uzaklığa doğru gidiyor mu diye kalibrasyon yapacağız. Aşağıdaki görsellerde ABBAS V1 3D Yazıcı'mıza göre hazırlanmış Repetier ayarlarını bulabilirsiniz. Bu ayarlara göre programınızı ayarlamayı unutmayın.

Ayarları yaptıktan sonra indirmiş olduğunuz yada çizmiş olduğunuz STL formatındaki bir üç boyutlu tasarım dosyasını Repetier programına yükleyerek dilimleyip, sonrasında elde ettiğimiz gcode dosyasını SD kartımıza yükleyerek yazıcı menüsünden ilk baskımızı çıkartabiliriz. Baskı yapmaya başlamadan önce tablamızın kalibrasyonunun tam olduğunu kontrol edelim, son olarak nozzle ile tabla arasının maksimum 100-150 mikron olarak ayarlayıp baskıya başlayabiliriz. Kalibrasyon ayarını kontrol etmek için buradaki STL dosyasını yazdırmanızı tavsiye ederiz. Yazıcımız hazır hepinize iyi baskılar dileriz...Örnek 3D Çıktıları(ABBAS)

Bu bölümde ABBAS 3D V1 kullanıcıları tarafından alınmış örnek üç boyutlu yazıcı çıktılarını sergiledik.Çekiliş Videosu


Kaynak

- Mehmet Ali Yurtsever Blog Sitesi

- Reprap.org/wiki/Abbas

ABBAS 3D Facebook GrubuDERS YETİLERİ
Araç-Gereç Kullanımı
Açık Kaynaklı
3D Printer
Devre Tasarımı ve Baskı
Arduino
Temel Elektronik
AlgoritmaLisans
Creative Commons License
Eğitmen Hakkında

Emre Arslan

Bu güzel sitede AkademikPort Kurumsal İlişkiler Yöneticisi olarak sizlerin karşısındayım. Maker, DIYer, Editor, Eğitmen sıfatlarını hakkıyla yerine getirmeye çalışan bir mühendis adayıyım. Arduino ve Raspberry Pi gibi açık kaynak kodlu elektronik geliştirme kartları ile yakından ilgileniyorum. Erciyes Teknopark Sera Alanı içerisinde bulunan yöneticisi ve kurucusu olduğum Makerseat Elektronik firmasında bu tür elektronik geliştirme kartlarının üretimini gerçekle...

Eğitmenin akademimizde toplam 19 adet dersi bulunmaktadır.
Eğitmen hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve diğer derslerini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 
Benzer Dersler
:(

Bu derse ait benzer bir ders bulunmamaktadır.

#ABBASV13DYazıcı
 
Hey burası bomboş! İlk yorumu sen yapabilirsin!

 
Görüşlerini sende etiketiyle bizimle paylaşabilirsin!